Parang pinsan mong binilhan ng bagong laruan tuwang-tuwa nung kanyang nahawakan

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *